Kies een categorie

Fluvium


Onze school valt, net als de andere openbare scholen van Geldermalsen en Neerijnen, onder het bestuur van de Stichting Fluvium. Fluvium heeft een bestuur dat gevormd wordt door de algemeen directeur en een raad van toezicht, welke bestaat uit vijf leden. Dit wordt het Bevoegd Gezag genoemd.
Concreet betekent dit dat Stichting Fluvium: Het Bevoegd Gezag wordt in zijn taken bijgestaan door het bestuursbureau van Stichting Fluvium Onderwijszaken.

http://www.stichtingfluvium.nl/