Kies een categorie

Schoolgids


Onze schoolgids informeert u over onze uitgangspunten, doelstellingen, het onderwijskundig beleid en de organisatie van de school. De gids bestaat uit twee delen; een deel dat in het algemeen meerdere jaren kan voldoen en dus niet jaarlijks vervangen wordt en een katern waarin de gegevens te vinden zijn die nogal eens aan verandering onderhevig zijn. Elk jaar zullen onze leerlingen een nieuw katern ontvangen.

Bekijk hier de schoolgids van het Jan Harmenshof 2017-2018