Kies een categorie

Engels


Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn wij op de Jan Harmenshof gestart met Engels in de groepen 1 t/m 8. Voor basisscholen wordt het in toenemende mate belangrijk om zich duidelijk te profileren in een maatschappij waarin ouders bewust omgaan met de keuze voor een basisschool. De maatschappij is steeds meer internationaal georiënteerd. Wij willen onze leerlingen hierop voorbereiden en hen met een voorsprong naar een vervolgopleiding kunnen sturen. Het is algemeen bekend dat kinderen tot een jaar of 8 moeiteloos een vreemde taal naast hun moedertaal kunnen opnemen. Het is zelfs zo dat hierdoor hun algemene leervermogen verbetert. Daarnaast zullen ze meer begrip voor andere talen en culturen krijgen en met meer zelfvertrouwen de wereld tegemoet treden.

Het leren van het van de Engelse taal zal hetzelfde verlopen als het verwerven van de moedertaal. Dat betekent eerst leren luisteren, dan leren spreken. Eerst leren lezen, dan leren schrijven. Wij zullen in onze lessen de nadruk leggen op de communicatieve vaardigheden. Het is tenslotte erg leuk als een kind op vakantie zelf een ijsje kan bestellen en met nieuwe vrienden een praatje kan maken.
Onze leerkrachten zijn de afgelopen jaren bijna allemaal naar Canterbury geweest om zich daar een week lang onder te dompelen in de Engelse taal en cultuur. Daarnaast is veel kennis op gedaan in de didactiek van het vreemde taal onderwijs aan jonge kinderen.
 
Op onze school werken we bij de groepen 1 en 2 met de methode “my name is Tom” Op de site van de methode vindt u allerlei aanvullende informatie http://www.baseducatie.nl/.

De groepen 3 tm 8 werken met the Oxford Press Happy series. Naast methode gebruik besteden wij op allerlei manieren extra aandacht aan het Engels.

Groep 3               Happy House 1
Groep 4               Happy House 2
Groep 5               Happy Street 1
Groep 6               Happy Street 2
Groep 7               Happy Earth 1
Groep 8               Happy Earth 1 (laatste 2 units) en Happy Earth 2

https://elt.oup.com/student/happyhouse, happystreet of happyearth. Via deze student sites van de Oxford University Press  kunt u met uw kind thuis de stof op een leuke manier oefenen.
Elk kwartaal organiseren wij een English afternoon. Een gezellige, actieve  middag waarbij de voertaal voor iedereen Engels is.

De leerlingen uit de bovenbouw laten elk jaar zien hoe zij het Engels beheersen tijdens de “speaking contest”.
In de loop van de jaren hebben wij een aardige Engelstalige schoolbibliotheek opgebouwd. In de lagere groepen wordt veel gebruik gemaakt van de prentenboeken en in de bovenbouw lezen de leerlingen regelmatige Engelstalige boeken en maken daarover verslagjes voor hun taalportfolio dat opgebouwd wordt vanaf groep 6.

Elk jaar worden er in de groepen 6 en 8 de Anglia examens afgenomen. Voor meer informatie over deze examens en een kijkje  in voorbeeld examens www.anglia.nlIn 2013 werd duidelijk dat wij het goed aanpakken op onze school. Wij ontvingen het TalenT-keurmerk B. Het feest dat wij toen gevierd hebben kunt u terug zien via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=fVdAilwJObcEen leuk bijkomend weetje is dat de auditor van de Marnix PABO zo enthousiast was over onze lessen dat hij beeldmateriaal gemaakt in de groep van juf Wijnanda nog steeds gebruikt voor zijn lessen op de Pabo.

Na twee jaar hebben wij in 2015 opnieuw een audit gehad en deze keer hebben we de hoogste kwalificatie, namelijk het A-certificaat behaald. Meer hierover onder het tabblad certificering

In schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 hebben wij in een internationaal project samengewerkt met scholen uit Malta en Schotland. Tijdens de wederzijdse studiebezoeken is er uiteraard ook veel Engels gesproken.