Kies een categorie

Leerlingenraad


Leerlingenraad op de Jan Harmenshof
 
Op de Jan Harmenshof hebben we al een aantal jaren een leerlingenraad.
Onze leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen uit groep 7 en 8, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
Het voordeel van een leerlingenraad is, dat leerlingen op die manier een kans hebben om ideeën en knelpunten op een goede manier met de directie te delen.
 
Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen.
 
Door middel van de leerlingenraad leren kinderen zich uit drukken en raken zij bekwaam in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden.
Sociale vaardigheden (zelfvertrouwen, communicatie, samenwerking, inlevend vermogen, initiatief nemen, problemen oplossen, verantwoordelijkheid dragen en nemen) worden in de praktijk geoefend. Dit alles hangt direct samen met actief burgerschap.
 
Hoe wordt deze raad gevormd?
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kiezen leerlingen uit groep 6, 4 leerlingen uit groep 7 die zich bij de ervaren leden uit groep 8 voegen. Zij vormen dan samen de leerlingenraad.
In het volgende schooljaar kiezen wederom leerlingen uit groep 6, 4 leerlingen uit groep 7 en blijven de 4 ervaren leden uit groep 8 lid.
Zo nemen er steeds 4 nieuwe en 4 ervaren leden plaats in de leerlingenraad.
 
De gekozen raad kiest ieder schooljaar een voorzitter en een secretaris. Een penningmeester hoeft niet te worden gekozen, omdat de raad geen eigen budget heeft. Tevens kiest de raad een PR lid die verantwoordelijk is voor berichten op website en in de nieuwsbrief. Ook plaatst het PR lid de notulen op de website.
De leerlingen van de raad worden, vóór het eerste overleg, door de directeur en / of leerkrachtgeleding van de school uitvoerig geïnstrueerd over hun taken en verantwoordelijkheden.
De directeur woont ook de eerste vergadering bij.
Een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/ zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.

Huidige raad

De raad van schooljaar 2018/2019 bestaat uit:
Groep 7: Leike Pruymboom, Carina Koppert, Daphne van der Wielen en Megan de Nooyer
Groep 8: Elise van der Wielen, Lydia Broasca, Maud Jansen en Naut Berendsen

Voorzitter: Maud Jansen
Notulist: Lydia Broasca
PR lid groep 7: Daphne van der Wielen
PR lid groep 8: Elise van der Wielen

Verantwoordelijke teamleden: Manon van Valburg- van Veen en Myrthe van Beuningen

Actueel nieuws vanuit de leerlingenraad kunt u lezen bij algemeen nieuws op deze website en/of in de nieuwsbrief.