Kies een categorie

Overblijven


Overblijven: Wij doen het zo!
Om de TSO in goede banen te leiden, hebben we een aantal regels opgesteld. Hierbij maken we een onderscheid tussen wat wij van de ouders en van de kinderen verwachten, zodat wij, de TSO-medewerkers, een zo prettig mogelijke, veilige TSO kunnen verzorgen.

Wat verwachten wij van de ouders:
- Een volledige aanmelding in ons digitale registratiesysteem (inlogcode krijgt u via de email en is opvraagbaar bij de directie van de school).
- Indien er medische bijzonderheden zijn, graag even contact opnemen met de overblijfcoördinator (Arissa v/d Lingen).
- Als een kind bij iemand anders wil eten, willen we een geschreven toestemming met datum en handtekening  van de ouders/verzorgers anders geven we geen toestemming.
- Wijzigingen van overblijfdagen, contactgegevens of betalingsgegevens graag zo spoedig mogelijk wijzigen in ons digitale registratiesyteem.
- In de TSO is zelf meegenomen snoep verboden.
- Andere zaken zoals priklimonade, sportdrankjes (redbull etc.) zijn tevens niet toegestaan.
- Wilt u zo vriendelijk zijn de broodtrommels en bekers te voorzien van namen? De kinderen laten nog wel eens  wat achter en zo komt alles weer snel bij de juiste persoon

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking hierbij.

- De groepen 1 t/m 3 worden opgehaald bij hun klas en lopen twee aan twee rustig met de leiding mee naar hun   overblijflokaal.
- De groepen 4 t/m 8 komen zelfstandig naar de overblijfruimte in de centrale hal.
- Als de kinderen soep of thee mee hebben, dan pakken ze een beker en gaan aan tafel zitten, wij komen langs met heet water.

Algemene regels:
- We komen alleen aan de spullen van onszelf.
- Na de bel is iedereen stil, dit geeft de mogelijkheid tot bidden en rust te brengen voor het eten.
- Binnen de TSO is het pestprotocol (Kanjertraining) van school van kracht, dit is bij alle leerlingen bekend.
- Als je iets wilt vragen, blijf je zitten en steek je je vinger op. Iemand van de leiding komt dan naar je toe.
- Na de tweede bel is het weer even stil en stop je even met eten en drinken. Nadat de leiding heeft aangegeven dat je weg mag, worden de stoelen aangeschoven, het vuilnis opgeruimd en ga je rustig naar buiten, of eet je de rest van je lunch nog op.
- Tijdens het overblijven zijn we niet in de klassen of gangen.
- Mocht het regenen, dan mag je iets van thuis meenemen om mee te spelen.
- Mobieltjes zijn niet toegestaan in de overblijfruimte.

Buitenspelen:
- We sluiten niemand buiten.
- Als je eventueel naar binnen moet, dient de deur door de pleinwacht geopend te worden (dus niet bellen).
- Eerst naar het toilet dan pas naar buiten.
- Met speelgoed van de TSO wordt rustig omgegaan en degene die het meeneemt naar buiten, brengt het ook   weer terug naar binnen.

Wat mag u van ons verwachten:
Daar kunnen we kort en krachtig over zijn. Wij de TSO-medewerkers, willen graag dat uw kind een veilige/gezellige TSO heeft, waar uw kind zich prettig voelt, maar net zo belangrijk, de ouders ook.
De kinderen moeten hun vrije uur zo goed mogelijk kunnen benutten. Hiervoor hebben we op regenachtige dagen een aantal mogelijkheden, zoals spelletjes, knutselmateriaal etc.
Voor droge dagen, buitenspeelgoed, zoals: stelten, voetballen en andere balspelletjes.

Betaling via automatisch incasso:
Alle overblijfmomenten van uw kind worden digitaal geregistreerd. U betaalt dus uitsluitend voor de dagen dat u ook feitelijk gebruik maakt van de TSO. Maandelijks wordt er een factuur opgemaakt en per email aan u toegezonden. De factuur ontvangt u op het emailadres dat bekend is in ons digitale registratiesysteem.
Wanneer u gebruik maakt van het automatisch incasso, dit heeft nadrukkelijk onze voorkeur, dan wordt binnen twee weken na ontvangst van de factuur, het bedrag automatisch van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven. U dient tevens de machtiging in te vullen en in te leveren t.b.v. de automatisch incasso.
Wanneer u gebruik maakt van automatisch incasso zijn de kosten per overblijfmoment €1,50 per kind, per keer. 

Betaling op een andere wijze: 
Ook wanneer u op een andere wijze wenst te betalen dan d.m.v. een automatisch incasso, dan dient uw kind aangemeld te zijn in het digitale registratiesysteem, tevens ontvangt u maandelijks een factuur in uw email. U dient de factuur dan zelf aan ons over te maken of contant af te rekenen bij de overblijfcoördinator. Bij betaling op een andere wijze dan automatisch incasso, zijn de kosten €1,75 per kind, per keer.

Voor vragen kunt u terecht bij Arissa van der Lingen, TSO coördinator, bereikbaar per e-mail a.vanderlingen@janharmenshof.nl