Kies een categorie

Overblijven


Overblijven: Wij doen het zo!
Om de TSO in goede banen te leiden, hebben we een aantal regels opgesteld. Hierbij maken we een onderscheid tussen wat wij van de ouders en van de kinderen verwachten, zodat wij, de TSO-medewerkers, een zo prettig mogelijke, veilige TSO kunnen verzorgen.

Wat verwachten wij van de ouders:
- Een volledig ingevuld inschrijfformulier (indien niet ontvangen is deze bij de TSO-coördinator te verkrijgen)
- Indien er medische bijzonderheden zijn, graag even contact opnemen met de coördinator
- Bij vaste overblijvers: afmelden als een kind niet komt. Dit kan met een app naar de coördinator of een briefje in het postvak op de koelkast in de overblijfruimte
- Als een kind bij iemand anders wil eten, willen we een geschreven toestemming met datum en handtekening  van de ouders/verzorgers anders geven we geen toestemming
- Wijzigingen van overblijfdagen, telefoonnummers, gezondheid graag zo snel mogelijk schriftelijk melden aan  de coördinator
- In de TSO is zelf meegenomen snoep verboden
- Andere zaken zoals priklimonade, sportdrankjes (redbull etc.) zijn tevens niet toegestaan
- Wilt u zo vriendelijk zijn de broodtrommels en bekers te voorzien van namen? De kinderen laten nog wel eens  wat achter en zo komt alles weer snel bij de juiste persoon

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


Betaling van vaste dagen:
Hiervoor ontvangt u een rekening voor het gehele jaar in september, die wordt geacht binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan. In twee termijnen betalen kan, maar alleen na overleg met de coördinator. Dan krijgt u een rekening in september en één in januari/februari. Na de aangegeven termijn van 14 dagen ontvangt u een herinnering.  Voor vaste kinderen hebben we een tarief van 1,50 per keer min 10%. Dit om ziekte dagen te compenseren.
Mocht er na de herinnering nog niet betaald zijn, dan kunnen wij uw kind(eren) niet toelaten tot de TSO en volgt er een rekening voor de tot dan toe overgebleven dagen.  Uw kind wordt weer toegelaten als de rekening voldaan is.

Betaling van strippenkaarten: 
We hebben 2 soorten strippenkaarten
-  5 strippen  (á 7,50)
- 10 strippen (á 15,00)
Bij aanschaf van 4 of meer kaarten van 10 strippen, hanteren wij dezelfde korting als voor een vaste dag d.w.z. 10%. De strippenkaarten blijven in ons beheer. Wanneer een kaart vol is, krijgt uw kind deze mee naar huis voor uw controle. Als er een nieuwe kaart uitgeschreven wordt, geven we uw kind een wit briefje mee waar dit in vermeld staat. De strippenkaarten zijn te koop op maandag- en donderdagochtend tussen 08.30 en 09.00 uur in de overblijfruimte.
Na 1 volle niet betaalde kaart, krijgt u een laatste herinnering van betalen. Mocht de kaart dan nog niet voldaan worden, dan kunnen we uw kind niet meer toelaten tot de overblijf tot aan het moment dat er wel is voldaan.
Na betaling van de strippenkaart maakt de coördinator een bon, zodat u weet dat de kaart is uitgeschreven en als betaald genoteerd is.

- De groepen 1 t/m 4 worden opgehaald bij hun klas en lopen twee aan twee rustig met de leiding mee naar hun   lokaal
- De groepen 5 t/m 8 komen zelfstandig naar de overblijfruimte
- Als de kinderen soep of thee mee hebben, dan pakken ze een beker en gaan aan tafel zitten, wij komen langs met heet water 

ALGEMENE REGELS:
- We komen alleen aan de spullen van onszelf
- Na de bel is iedereen stil, dit geeft de mogelijkheid tot bidden en danken en rust te brengen voor het eten
- Binnen de TSO is het pestprotocol (Kanjertraining) van school van kracht, dit is bij alle leerlingen bekend
- Als je iets wilt vragen, blijf je zitten en steek je je vinger op. Iemand van de leiding komt dan naar je toe
- Na de tweede bel is het weer even stil en stop je even met eten en drinken. Nadat de leiding heeft aangegeven dat je weg mag, worden de stoelen aangeschoven, het vuilnis opgeruimd en ga je rustig naar buiten, of eet je de rest van je lunch nog op
- Tijdens het overblijven zijn we niet in de klassen of gangen 
- Mocht het regenen, dan mag je iets van thuis mee nemen om mee te spelen
- Mobieltjes zijn niet toegestaan in de overblijfruimte
BUITENSPELEN
- We sluiten niemand buiten
- Als je eventueel naar binnen moet, dient de deur door de pleinwacht geopend te worden (dus niet bellen)
- Eerst naar het toilet dan pas naar buiten
- Met speelgoed van de TSO wordt rustig omgegaan en degene die het meeneemt naar buiten, brengt het ook   weer terug 

Wat mag u van ons verwachten:
Daar kunnen we kort en krachtig over zijn. Wij de TSO-medewerkers, willen graag dat uw kind een veilige/gezellige TSO heeft, waar uw kind zich prettig voelt, maar net zo belangrijk, de ouders ook.
De kinderen moeten hun vrije uur zo goed mogelijk kunnen benutten. Hiervoor hebben we op regenachtige dagen een aantal mogelijkheden, zoals spelletjes, knutselmateriaal etc.
Voor droge dagen, buitenspelletjes zoals stelten, voetballen en andere balspelletjes.
      
       
Voor vragen kunt u elke werkdag tussen 13.00 en 15.00 uur terecht bij:
Karin Goes- Padmos, TSO coördinator, bereikbaar op tel. 06-53516022 of per mail harry.goes@live.nl 
U kunt natuurlijk altijd een berichtje achterlaten op school, telefonisch of in het postvak van de TSO op de koelkast in de gemeenschapsruimte.