Excellente school

Maandagochtend 19 juni 2023 zijn wij verblijd met het bericht dat aan onze school wederom het predicaat Excellente School is verleend. Onze school heeft zich vorig schooljaar aangemeld bij de Inspectie van het Onderwijs voor een verlenging van dit predicaat. Als gevolg hiervan werd door de commissie aan de inspectie verzocht om onze school aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen om vast te stellen of de school kwalitatief goed onderwijs biedt. Nadat deze inspecteurs hadden aangegeven dat op de Jan Harmenshof de onderwijskwaliteit het oordeel “goed” verdiende, mocht de vervolgprocedure gestart worden. Na het aanleveren van de benodigde documenten heeft de directie in een voorgesprek met de jury moeten toelichten waarom onze school wederom in aanmerking zou moeten komen. Daarna zijn in maart twee inspecteurs op school geweest waarbij zij gesproken hebben met de directie, de coördinator VVTO, het team, een aantal ouders en diverse leerlingen. Tevens hebben zij onze documenten bestudeerd en bij een aantal leerkrachten een les bekeken. Over hun bevindingen hebben de inspecteurs een rapport geschreven en dit aan de gehele jury gepresenteerd. Het was ons bekend dat de uitslag op 19 juni openbaar gemaakt zou worden. Deze ochtend om 10.00 kwam dhr. Bas Timmermans van de jury Excellente Scholen, met een feestelijke koffer onze school binnen. Hij feliciteerde ons van harte met het behalen van het predicaat Excellente School. We hebben alle leerlingen op het schoolplein verzameld en in hun bijzijn is de doos geopend. We werden verblijd met een prachtig rapport, een gevelbordje en een nieuwe vlag. De kinderen waren erg enthousiast toen ze hoorden dat hun school weer excellent is. Dhr. Timmermans wist helder te verwoorden wat het “excellent zijn” betekent en hoe bijzonder dit is. Deze keer hebben 42, van de ruim 6000 basisscholen in Nederland, het predicaat ontvangen.

Om Excellente School te kunnen worden moet de school een helder en relevant excellentieprofiel hebben. Voor onze school is dat: Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Op dit vakgebied is onderzoek gedaan op de volgende onderdelen: 

 • Excellentieprofiel van de school
 • Aanpak
 • Resultaten van het excellentieprofiel
 • Evaluatie en borging
 • Ontwikkeling
 • Externe gerichtheid
 • Duurzaamheid

De uitkomsten van het onderzoek zijn zodanig dat onze school wederom een verlenging van het predicaat heeft gekregen. Vanzelfsprekend zijn we erg blij met de toekenning en zullen we met verve uitdragen dat de Jan Harmenshof als een goede school wordt beoordeeld. We hopen dat jullie als ouders ook trots zijn op de school waar jullie kinderen als leerling ingeschreven staan.

Enkele uitspraken van de jury:

 • “De Jury is onder de indruk van de wijze waarop OBS Jan Harmenshof haar Vroeg Vreemde Talen Onderwijs profiel stevig heeft ingebed in haar onderwijsaanbod.”
 • “Uit de gesprekken die de jury met leerlingen en ouders heeft gevoerd, komt een groot enthousiasme, waardering en draagvlak voor het VVTO-profiel naar voren."
 • “Leerlingen krijgen met Engels een extra mogelijkheid om ergens in te excelleren, waar dat soms op andere leergebieden lastig is."
 • “Tijdens het bezoeken van een aantal klassen valt het de jury in positieve zin op hoe vaak en gevarieerd de leerkrachten positieve feedback en aanmoediging uitspreken naar aanleiding van de inspanningen van leerlingen. Dit draagt in hoge mate bij aan een veilig leerklimaat, waarin leerlingen fouten durven maken." 
 • “De jury is overtuigd van de aanwezigheid van breed eigenaarschap voor dit profiel in het hele robuust georganiseerde schoolteam. De schoolleiding en de VVTO-coördinator hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit profiel.”

Het volledige rapport kunt u lezen door hier te klikken.
Op onderstaande website leest u meer informatie rondom excellente scholen.
https://www.excellentescholen.nl/

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT