EXCELLENTE SCHOOL


DE JAN HARMENSHOF IS EXCELLENTE SCHOOL!                                     
Op maandag 23 januari 2017 zijn wij verblijd met het bericht dat aan onze school het predicaat Excellente School is verleend. Onze school heeft zich aangemeld bij de Inspectie van het Onderwijs om voor dit predicaat in aanmerking te komen. Als gevolg hiervan werd door de commissie aan de inspectie verzocht om onze school aan een onderzoek te onderwerpen om vast te stellen of de school kwalitatief goed onderwijs biedt. Nadat deze inspecteur had aangegeven dat op de Jan Harmenshof de onderwijskwaliteit goed was, mocht de procedure gestart worden. Na het aanleveren van de benodigde documenten is de directie in Utrecht gaan toelichten waarom onze school in aanmerking zou moeten komen. Daarna zijn twee inspecteurs een hele dag op school geweest waarbij zij gesproken hebben met de directie, de coördinator VVTO, het team, een aantal ouders en diverse leerlingen. Tevens hebben zij onze documenten bestudeerd en bij een aantal leerkrachten een les bekeken. Over hun bevindingen hebben de inspecteurs een rapport geschreven en aan een speciale jury gepresenteerd. Het was ons bekend dat de uitslag op 23 januari openbaar gemaakt zou worden. Dhr. Meijer, directeur toezicht Primair Onderwijs, kwam deze ochtend met een grote feestelijke doos onze school binnen. Hij feliciteerde ons van harte met het behalen van het predicaat Excellente School. We hebben daarna zo snel mogelijk alle leerlingen in de gemeenschapsruimte verzameld en in hun bijzijn is de doos geopend. We werden verblijd met een prachtig rapport, een gevelbordje en een mooie vlag. De kinderen waren erg enthousiast toen ze hoorden dat zij op een zeer goede school zitten. De inspecteur wist helder te verwoorden wat het “excellent zijn” betekent. Hij meldde daarnaast dat dit het beste rapport voor een excellente school was, dat hij in zijn loopbaan had gezien! Dit jaar hebben 26 basisscholen het predicaat ontvangen. In totaal zijn nu 69 van de ongeveer 6400 Nederlandse basisscholen excellent.

Om Excellente School te kunnen worden dient de school een helder en relevant excellentieprofiel te hebben. Voor onze school is dat: Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Op dit vakgebied is dus diepgaand onderzoek gedaan op de volgende onderdelen:

Excellentieprofiel van de school
Aanpak
Resultaten van het excellentieprofiel
Evaluatie en borging
Ontwikkeling
Externe gerichtheid
Duurzaamheid

Blijkbaar zijn de uitkomsten van het onderzoek zodanig dat onze school het predicaat heeft gekregen. Vanzelfsprekend zijn we erg blij met de toekenning en zullen we met verve uitdragen dat de Jan Harmenshof als een goede school wordt beoordeeld. We hopen dat jullie als ouders ook trots zijn op de school waar jullie kinderen als leerling ingeschreven staan.
 
Enkele uitspraken van de jury:
“Tijdens de groepsbezoeken raakte de jury onder de indruk van de wijze waarop in de kleutergroep tijdens een woordenschatles uitsluitend in het Engels werd gecommuniceerd. Er was zichtbaar sprake van begrip en plezier in Engels”.
“De jury heeft de gedegen verslaglegging van enkele klassenbezoeken mogen inzien. Hierin worden concrete aandachtspunten voor de komende periode besproken”.
”De school formuleert ambitieuze doelstellingen wat betreft het doorontwikkelen van het VVTO-profiel”.
“De jury constateerde tijdens haar bezoek dat er sprake is van een breed draagvlak voor de wijze waarop de school gestalte geeft aan het VVTO-profiel”.
“Voor de gemêleerde leerlingenpopulatie van de school is extra aandacht voor taalontwikkeling van belang. Daarom is het mooi dat het excellentieprofiel zich richt op alle leerlingen van de school”.
“De uitvoerige en gedegen documentatie getuigt van een sterk doordachte aanpak, die niet persoonsafhankelijk is. De jury is ervan overtuigd dat het VVTO-profiel duurzaam is”.


Het volledige rapport kunt u lezen door hier te klikken.
Op onderstaande website leest u meer informatie rondom excellente scholen.
excellentescholen@onderwijsinspectie.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl