Excellente school

De Jan Harmenshof is excellente school!
Op maandag 20 januari 2020 zijn wij verblijd met het bericht dat aan onze school wederom het predicaat Excellente School is verleend. Onze school heeft zich vorig jaar aangemeld bij de Inspectie van het Onderwijs om voor een verlenging van dit predicaat in aanmerking te komen. Als gevolg hiervan werd door de commissie aan de inspectie verzocht om onze school aan een onderzoek te onderwerpen om vast te stellen of de school kwalitatief goed onderwijs biedt. Nadat deze inspecteur had aangegeven dat op de Jan Harmenshof de onderwijskwaliteit "Goed" was, mocht de procedure gestart worden. Na het aanleveren van de benodigde documenten is de directie in 's Hertogenbosch gaan toelichten waarom onze school in aanmerking zou moeten komen. Daarna zijn twee inspecteurs een hele dag op school geweest waarbij zij gesproken hebben met de directie, de coördinator VVTO, het team, een aantal ouders en diverse leerlingen. Tevens hebben zij onze documenten bestudeerd en bij een aantal leerkrachten een les bekeken. Over hun bevindingen hebben de inspecteurs een rapport geschreven en aan een speciale jury gepresenteerd. Het was ons bekend dat de uitslag op 20 januari openbaar gemaakt zou worden. Deze ochtend kwam er een teamleider van het Ministerie van Onderwijs met een koffer onze school binnen. Hij feliciteerde ons van harte met het behalen van het predicaat Excellente School. We hebben daarna zo snel mogelijk alle leerlingen in de gemeenschapsruimte verzameld en in hun bijzijn is de doos geopend. We werden verblijd met een prachtig rapport, een gevelbordje en een mooie vlag. De kinderen waren erg enthousiast toen ze hoorden dat zij op een zeer goede school zitten. De inspecteur wist helder te verwoorden wat het “excellent zijn” betekent. In totaal zijn nu 52 van de ruim 6000 Nederlandse basisscholen excellent.

Bekijk hier hoe onze feestelijke uitreiking plaatsvond. 


Een feestje moet je vieren en dat deden we met alle kinderen zo...

Om Excellente School te kunnen worden dient de school een helder en relevant excellentieprofiel te hebben. Voor onze school is dat: Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Op dit vakgebied is dus diepgaand onderzoek gedaan op de volgende onderdelen:

Aanpak
Resultaten van het excellentieprofiel
Evaluatie en borging
Ontwikkeling
Externe gerichtheid
Duurzaamheid

Blijkbaar zijn de uitkomsten van het onderzoek zodanig dat onze school het predicaat heeft gekregen. Vanzelfsprekend zijn we erg blij met de toekenning en zullen we met verve uitdragen dat de Jan Harmenshof als een goede school wordt beoordeeld. We hopen dat jullie als ouders ook trots zijn op de school waar jullie kinderen als leerling ingeschreven staan.

Enkele uitspraken van de jury:

"De school heeft in de afgelopen jaren op een duidelijk waarneembare wijze Engels een prominente plaats gegeven in het lesprogramma"

“Dankzij het profiel van OBS Jan Harmenshof stappen de leerlingen bewuster over en beschikken ze bij de start in het voortgezet onderwijs over een aanzienlijk hoger taalbeheersingsniveau dan leerlingen van andere basisscholen”.

“De beheersing van de Engelse taal door de leerkrachten wordt door de school gevolgd, gestimuleerd en gecontroleerd. De school doet dit bewust, omdat ze beseft dat het succesvol realiseren van dit profiel staat met de kwaliteit van de leerkrachten”.


“Gedurende de dag heeft de jury door de hele school heen ervaren dat het profiel breed gedragen wordt. Het team is heel enthousiast en zeer betrokken. De leerlingen genieten van de lessen. Ouders zijn blij met hun keuze voor de school”.

Het aanbod Engels biedt leerlingen een mogelijkheid om te excelleren in een vak, wanneer ze misschien bij andere vakgebieden niet hele hoge resultaten halen”.

“Dat de school echt werk maakt van haar profiel wordt versterkt door het feit dat de school zich durft te committeren aan extern gestelde eisen. Het Anglia examen en de certificering van het TalenT A-keurmerk en eTwinning zijn een consistentie van het beleid dat gevoerd wordt op de school ten aanzien van hun profiel”.


Het volledige rapport kunt u lezen door hier te klikken.
Op onderstaande website leest u meer informatie rondom excellente scholen.
https://www.excellentescholen.nl/

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT