OR

Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging, waarvan de ouders lid zijn en bestaat uit ouders en leerkrachten.
Samen met het team organiseert de ouderraad tal van activiteiten, die buiten het normale lespatroon vallen, zoals sportdagen, feesten, culturele evenementen, schoolreizen e.d.
De ouderraad beheert tevens de vrijwillige ouderbijdrage, waaruit alle extra activiteiten worden gefinancierd.
De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld, evenals de jaarrekening en de nieuwe begroting. Omstreeks oktober ontvangt u een betaallink via Linkpay voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

De oudergeleding:
S. de Jongh,         voorzitter,              06-17992566,     voorzitter-OR@janharmenshof.nl
C. Klop,                 penningmeester,  06- 42236121,    penningmeester-OR@janharmenshof.nl
L. van Oort,          secretaris,              0345 - 576301,  secretaris-OR@janharmenshof.nl
H. van Haarlem,  lid,                           06-51995651
E. van 't Hoog,     lid,                           06-50632597
B. Mouallal,         lid,                            06-38062144
S. Balfoort,           lid,                           06-38788451
M. Reebergen,    lid,                            06-50270248


De personeelsgeleding:
E. Veldhorst:                          e.veldhorst@janharmenshof.nl
S. van Wijk:                            s.vanwijk@janharmenshof.nl
J. van Hezik:                           j.vanhezik@janharmenshof.nl

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 bedraagt 49 euro.
Voor leerlingen die na 1 januari instromen vragen we 25 euro.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl