OR

Op school worden veel activiteiten georganiseerd waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. De ouders binnen de ouderraad (OR) verrichten ondersteunende werkzaamheden om deze activiteiten mogelijk te maken. Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:

 Sinterklaasfeest
 Kerstdiner
 Avondvierdaagse
 Schoolreis
 Sport- en speldag
 Paasviering

Voor elke activiteit is een commissie waarin zowel ouders, leerkrachten en eventueel een lid van de ouderraad betrokken zijn. De OR ondersteunt de activiteitencommissies met de organisatie van de activiteiten en evalueert ze nadien. Door de inzet van vele ouders kunnen er jaarlijks leuke dingen georganiseerd worden op school. Mocht u interesse hebben om aan te sluiten bij een activiteitencommissie dan kunt u dit laten weten aan de 1 van de leden van de OR.

Om alle activiteiten op onze school te kunnen laten plaatsvinden, is er natuurlijk ook geld nodig. Het geld wordt verkregen via de ouderbijdrage.  Dit is een vrijwillige bijdrage. Kinderen waarvan de ouders dit niet betalen zullen nooit uitgesloten worden van activiteiten, dit mogen we niet maar willen wij ook niet. De OR beheert deze financiën. Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens de algemene oudervergadering de begroting voorgelegd aan de ouders ter instemming. 

Voor elk schoolgaand kind krijgt u jaarlijks een email met daarin een betaallink (Linkpay) vanuit OBS Jan Harmenshof om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Door middel van de betaallink kunt u de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind betalen. Heeft u meerdere kinderen op school dan krijgt u meerdere betaallinks toegezonden.

De OR neemt een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en zo nodig gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de medezeggenschapsraad.

Leden van de ouderraad;

Berthina Mouallal- van de Wardt: voorzitter, moeder van Rayen, Rafi en Reda
Stefanie Smits: penningmeester, moeder van Faye en Brenn
Kim Feenstra: secretaris, moeder van Tess en Luuk
Inge van Hezik: algemeen lid, moeder van Lisa en Eline 
Jeanine Koemans: algemeen lid, moeder van Maylea en Eliano
Arissa van der Lingen: algemeen lid, moeder van Nick en Niels                                                                                                                                                                                                                  

Vanuit het team vertegenwoordigd juf Jinske de OR.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT