Schoolgids

Onze schoolgids informeert u over onze uitgangspunten, doelstellingen, het onderwijskundig beleid en de organisatie van de school. De gids bestaat uit twee delen; een deel dat in het algemeen meerdere jaren kan voldoen en dus niet jaarlijks vervangen wordt en een katern waarin de gegevens te vinden zijn die nogal eens aan verandering onderhevig zijn. Elk jaar zullen onze leerlingen een nieuw katern ontvangen.

Bekijk hier de schoolgids van de Jan Harmenshof 2020-2024

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT