Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP beschrijft welke zorg en ondersteuning een school wel en niet kan bieden. Hierbij is van belang welke expertise een school in huis heeft en hoe het onderwijs georganiseerd is.
U vindt ons SOP via deze link.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT