Engels

Al vanaf 2011-2012 is Engels een vast onderdeel van ons onderwijs voor alle leerlingen vanaf groep 1. Dat betekent dat de leerlingen dagelijks Engels op allerlei manieren tegenkomen. In de lagere groepen is dat vooral kennismaking en bewustwording in de vorm van liedjes en verhalen. Geleidelijk aan gaan de leerlingen zelf de taal gebruiken waarbij we zoveel mogelijk op zoek gaan naar betekenisvolle situaties, bijvoorbeeld Skype gesprekken met leeftijdsgenoten.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen al vroeg een vreemde taal leren. Onze leerlingen groeien op in een meertalige en multiculturele samenleving. Ze zijn in hun dagelijks leven omringd door meerdere talen – denk aan video's, games, mensen op straat, contacten met de buurlanden. Kennis van meerdere talen is onmisbaar geworden om actief deel te kunnen nemen aan de globaliserende maatschappij. Talen maken de communicatie over de grens mogelijk. Onze leerlingen verbreden hun sociale en culturele horizon door contacten te leggen met leerlingen uit andere landen.
Het leren van de Engelse taal verloopt hetzelfde als het verwerven van de moedertaal. Dat betekent eerst leren luisteren, dan leren spreken. Eerst leren lezen, dan leren schrijven. Wij leggen in onze lessen de nadruk op de communicatieve vaardigheden. Het is tenslotte erg leuk als een kind op vakantie zelf een ijsje kan bestellen en met nieuwe vrienden een praatje kan maken.

Onze leerkrachten gaan met enige regelmaat naar Canterbury om zich daar een week lang onder te dompelen in de Engelse taal en cultuur. Daarnaast doen zij daar veel kennis op over de didactiek van het vreemde taalonderwijs aan jonge kinderen.

Op onze school werken we in alle  de groepen met de methode “Join in”.  
De methode zorgt ervoor dat leerlingen veel Engels met elkaar spreken. Engels is in de klas de voertaal en de onderwerpen van de lessen komen uit het dagelijks leven. De methode bevat ook allerlei CLIL(Content Language Integrated Learning)lessen. Hierdoor is er meer tijd voor de Engelse les terwijl de inhoud van een ander vak centraal staat.Naast methode gebruik besteden wij op allerlei andere manieren ook nog extra aandacht aan het Engels.

Elk kwartaal organiseren wij een English afternoon in een vooraf afgesproken thema. Een gezellige, actieve middag waarbij de voertaal voor iedereen Engels is.

De leerlingen uit de bovenbouw laten elk jaar in januari zien hoe zij het Engels beheersen tijdens de “speaking contest”. De winnaar van deze contest gaat de strijd aan met leerlingen van andere Fluvium scholen om de felbegeerde titel “best speaker of Fluvium”. De leerlingen van de middenbouw mogen met een versje of gedichtje laten horen wat ze al kunnen.
In de loop van de jaren hebben wij een aardige Engelstalige schoolbibliotheek opgebouwd. In de lagere groepen wordt veel gebruik gemaakt van de prentenboeken en in de bovenbouw lezen de leerlingen regelmatige Engelstalige boeken en maken daarover verslagjes voor hun taalportfolio dat opgebouwd wordt vanaf groep 6. Met de Chromebooks lezen de leerlingen ook boeken via de sites https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/find-a-book/library-page/   of  https://www.getepic.com/

Elk jaar worden er in de groepen 6 en 8 de Anglia examens afgenomen. Voor meer informatie over deze examens en een kijkje in voorbeeld examens: https://www.anglia.nl/

Sinds 2015 heeft onze school het Talent-keurmerk A waarmee wij voldoen aan de hoogste eisen die gesteld worden aan een VVTO school. Via deze link alle informatie over de huidige stand van zaken rondom VVTO onderwijs. https://www.nuffic.nl/onderwerpen/vroeg-vreemdetalenonderwijs


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT