Anglia

Het Anglia Examination Syndicate in Chicester, England is een organisatie die wereldwijd examens in de Engelse taal aanbiedt. Het Anglia examen kent veertien niveaus, waarvan het Proficiency Level toegang geeft tot Engelse Universiteiten en Hogescholen. Ook in Nederland is er groeiende erkenning. De Anglia niveaus zijn ook gekoppeld aan het Common European Framework waardoor de examens ook internationaal erkend worden.

Op de Jan Harmenshof nemen de leerlingen van de groepen 6 en 8 deel aan deze examens In groep 6 vanaf level Junior. In groep 8 worden de meeste leerlingen op het niveau level Preliminary getoetst, maar ook de levels Elementary and zelfs Intermediate behoren tot de mogelijkheden. Het examen bestaat uit de onderdelen Reading, Writing & Listening en Speaking. Voor het onderdeel Speaking heeft onze school een eigen "speaking assessor" dus een bekend gezicht voor de leerlingen.

Naast de examens biedt het Anglia Netwerk Nederland voor leerkrachten en leerlingen andere activiteiten, zoals trainingen, studiebezoeken en studiereizen, meetings, workshops, summer schools en summer camps. Op de website van Anglia (www.anglia.nl) staat meer informatie over deze activiteiten.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT