Certificering

Op 28 oktober 2015 is door een vertegenwoordiger van de Marnix Academie een audit uitgevoerd aan basisschool Jan Harmenshof in Geldermalsen. Dit, naar aanleiding van de vraag om een certificering tot ‘Erkend aanbieder van meertaligheid’ (Marnix TalenT School, keurmerk A).

Tijdens het bezoek heeft de auditor gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, de coördinator en de directie. Daarnaast zijn in drie groepen (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) klassenbezoeken afgelegd, waarbij in de praktijk gekeken werd naar de vormgeving van het vroeg vreemde talenonderwijs, Engels, en CLIL.

Sterke punten:
Motivatie van en draagvlak binnen het hele team
Professionaliteit van het beleidsplan vvto
Professionele coördinator Engels, is bevoegd docent Engels
Zichtbaarheid in de school, rijke leeromgeving met o.a. een English corner die actief gebruikt wordt
Enthousiasme van het team, de leerlingen en de ouders
Internationalisering staat goed op de kaart; is volop in beweging, niveau A is geborgd

Conclusie van deze audit:

Basisschool Jan Harmenshof in Geldermalsen behaalt certificaat tot ‘Erkend aanbieder van meertaligheid’ (Marnix TalenT School, keurmerk A).

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl