Handige sites

Op school besteden wij veel aandacht aan het Engels, maar ook thuis kunt u met uw kind Engels oefenen

Aansluitend op de methode Happy van de Oxford University Press zijn er oefensites op alle niveaus:

 http://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=nl&selLanguage=nl
 voor de groepen 3 en 4
 http://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=nl&selLanguage=nl 
 voor de groepen 5 en 6

In de groepen 6 en 8 wordt elk jaar in april het Anglia examen afgenomen. Hiervoor kunt u samen met uw kind oefenen via http://www.anglia.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT