Internationalisering

Wij vinden het belangrijk om ons Engels onderwijs een zinvolle invulling te geven voor onze leerlingen. Het is leuk om Engels te leren, maar het wordt nog beter wanneer je het geleerde kunt inzetten om met anderen te communiceren.
Wij maken hiervoor onder andere gebruik van E-twinning, de community voor scholen in Europa. Via dit medium kunnen wij allerlei kleine projecten uitvoeren met andere scholen, zoals het uitwisselen van kerstkaarten of meedoen aan de Europese vogeltelling. Al onze leerkrachten hebben scholing gekregen om E-twinning goed in te zetten in hun groep. 
In 2019 hebben wij de eTwinning school award toegekend gekregen en zijn wij een officiële eTwinning school geworden.
                                           
                                             
                                         
Naast allerlei kleine projecten hebben wij ook deel uit gemaakt van een aantal schoolbrede scholenprojecten met landen als Schotland en Malta. Van 2019-2021 hadden wij een groot project samen met de landen Italië, Griekenland, Spanje en Portugal. In dit project hebben de leerlingen contact met hun leeftijdsgenoten via Skype en gaan leerkrachten op fysieke uitwisselingen. Tot nu toe hebben wij partnerscholen bezocht in Portugal en Italië. Wij hebben onze partners in september 2019  welkom geheten bij ons op school. Meer informatie over dit project is de vinden op de website http://www.from-violence-to-coexistence.eu/ Naast projecten gaan de leerkrachten ook via zogeheten job-shadowing op bezoek bij partnerscholen om van hun buitenlandse collega's te leren. Bijvoorbeeld hoe Finse kinderen geleerd wordt dat ook praktische vaardigheden een onderdeel van het onderwijs uitmaken.
       

In het schooljaar 2021-2022 lopen er maar liefst drie internationale projecten bij ons op school. 
1. A contempary classroom; A nature protectors' laboratory
2. Small reseachers- Great discoveries
3. Streetgames
In verschillende klassen wordt gewerkt aan deze projecten door leerlingen en leerkrachten. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT