Internationalisering

Wij vinden het belangrijk om ons Engels onderwijs een zinvolle invulling te geven voor onze leerlingen. Het is leuk om Engels te leren, maar het wordt nog beter wanneer je het geleerde kunt inzetten om met anderen te communiceren.
Wij maken hiervoor onder andere gebruik van eTwinning, de community voor scholen in Europa. Via dit medium kunnen wij allerlei kleine projecten uitvoeren met andere scholen, zoals het uitwisselen van kerstkaarten of meedoen aan de "World Weather Watch". Al onze leerkrachten hebben scholing gekregen om eTwinning goed in te zetten in hun groep. 
In 2019 hebben wij voor het eerst een  eTwinning school award toegekend gekregen en zijn wij een officiële eTwinning school geworden.
                                           
                                             
                                         
Naast allerlei kleine projecten maken wij deel uit van een aantal schoolbrede scholenprojecten met verschillende Europese landen. In deze projecten hebben de leerlingen contact met hun leeftijdsgenoten via Skype en gaan leerkrachten op fysieke uitwisselingen. Verschillende partners zijn inmiddels ook op onze school op bezoek geweest.Naast projecten gaan de leerkrachten ook via zogeheten job-shadowing op bezoek bij partnerscholen om van hun buitenlandse collega's te leren. Bijvoorbeeld hoe Finse kinderen geleerd wordt dat ook praktische vaardigheden een onderdeel van het onderwijs uitmaken.
       

In de schooljaren van  2020 tot en met 2023 lopen er maar liefst drie internationale projecten bij ons op school. 
1. A contempary classroom; A nature protectors' laboratory
2. Small reseachers- Great discoveries
3. Streetgames
In verschillende klassen wordt gewerkt aan deze projecten door leerlingen en leerkrachten. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT