Nieuws

Nieuwe Engelse boeken

Er zijn weer veel mooie Engelse boeken in onze Engelse bibliotheek bijgekomen. De leerlingen kunnen weer naar harte lust lezen om hun Engels naar een next level te krijgen. Ook voor de kleuters zijn er prachtige nieuwe Engelse prentenboeken.

    

   
 

eTwinning school

Tijdens het pleinfeest werd de talentenshow even onderbroken voor de uitreiking van een prijs die we gewonnen hebben. De Jan Harmenshof is officieel eTwinning school geworden. We kregen een mooi bordje en een vlag. Volgend jaar gaan we weer een project starten. Dit keer over water en plastic soep. Het pleinfeest is daar misschien wel een eerste stap naar, we willen immers allemaal ons “hoofd boven water kunnen houden”. Een schoon milieu en dus ook de onderwaterwereld is voor ons allen erg belangrijk. C:\Users\EVeldhorst\Pictures\pleinfeest bordje.jpg         C:\Users\EVeldhorst\Pictures\20190630_153641pleinfeest.jpg


Anglia Examens
Afgelopen april hebben alle leerlingen van de groepen 6 en 8 het Anglia examen gemaakt. Zij zijn hierbij getoetst op hun spreek-, luister-, lees,- en schrijfvaardigheden. Al het werk is in Engeland nagekeken en beoordeeld en we kunnen nu met trots melden dat alle leerlingen met 'flying colours' zijn geslaagd.

4 leerlingen niveau Junior

17 leerlingen niveau Primary

14 leerlingen niveau Preliminary (A1)

1  leerlingen niveau Elementary (A2)

6 leerlingen Pre-intermediate (A2+)

2 leerlingen Intermediate (B1)

Elk jaar laten de leerlingen ons weer verbaasd staan over het prachtige niveau dat zij bereiken. De leerlingen van groep 8 gaan met een stevige basis en zelfs een voorsprong naar het VO.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl