Nieuws

E-Twinning : Partnerships fot the goals.
Groep 6 heeft dit jaar meegedaan aan een project van e-Twinning, “Partnerships for the goals”. Zij hebben veel geleerd over de natuurlijke materialen zoals bijvoorbeeld: hout, zout, klei, zand en water. Deze materialen zijn belangrijk voor ons om goed te kunnen leven, daar moeten we dus zuinig op zijn. Ook kinderen in Polen, Spanje, Frankrijk en Bulgarije hebben aan dit project gewerkt. Gezamenlijk hebben we als slotopdracht een bladzijde voor een e-book gemaakt. Groep 6 heeft een stripverhaal gemaakt over een schildpad die de plasticsoep op eet en daar “seedbombs” van maakt. Deze seedbombs zullen zorgen voor een mooie aarde. Andere leerlingen hebben speciale machines bedacht die de aarde zullen sparen. Wij gaan er ook een echt boek van maken. We hebben de gemaakte schildpadden met seedbombs opgestuurd naar de andere scholen. We hopen dat de leerlingen door de bloemen nog aan ons blijven denken.
De e-Twinning commissie heeft ons project als goed beoordeeld. We hebben een Quality Label ontvangen. Natuurlijk zijn we daar allemaal trots op en heel blij mee. Het is een goede waardering voor ons werk.
Jan Hormann, onze projectbeoordelaar, schreef hierover het volgende:

Beste groep 6
Allereerst feliciteer ik jullie en jullie buitenlandse partners met het behalen van het nationale eTwinning kwaliteitslabel met dit boeiende, ambitieuze en actuele project Partnerships for the goals.
De uitgangspunten en doelen van het project zijn gezien de leeftijd van de leerlingen heel ambitieus en de hoeveelheid materiaal in de Twinspace is zeer uitgebreid. Wat hebben jullie leerlingen en docenten veel werk verzet en het enthousiasme van de leerlingen was in de presentaties duidelijk zichtbaar.
Je kunt stellen dat leerlingen een aantal nieuwe vaardigheden hebben ontwikkeld, veel kennis over de 17 materialen hebben opgedaan, veel hebben geleerd over het behoud van de leefbaarheid op onze aarde en hun taalvaardigheid Engels hebben verbeterd. Daarbij vergt het maken van een stripboek ook de nodige extra vaardigheden en inzet.
Tot slot vraag ik me af en dat wil ik jullie ter overweging meegeven: is het niet mogelijk om de leerlingen een actievere rol te geven in de Twinspace door ze, net als op de partnerscholen, lid te maken. Op die manier worden hun ICT vaardigheden nog beter ontwikkeld en je geeft ze het gevoel dat ze nog meer eigenaar zijn van het project. Dit zal ze enorm motiveren.
Hartelijke groet namens het eTwinning team.
Jan Hormann
  Lente in de school, ook in het Engels Het thema lente komt ook terug in onze Engelse lessen. Speaking contest Ook dit jaar hebben we weer een echte speaking contest gehouden. De kinderen hebben in het Engels hun verhaal op het podium laten horen. Wat zijn we trots op alle leerlingen die hebben deelgenomen! English afternoon januari 2020 Dinsdag 7 januari was het weer tijd voor de inmiddels bekende English afternoon. Dit keer was het thema "Winter Wonderland" en in alle klassen zijn weer allerlei activiteiten gedaan in dit thema. Veelal in spelvorm, maar natuurlijk wel met de achterliggende gedachte de leerlingen meer Engels te leren. In de bovenbouw werd bijvoorbeeld boekenbingo gespeeld. De kinderen moeten dan heel goed luisteren naar een verhaal zodat zij hun bingo kaart met woorden kunnen afstrepen. Onze Chromebooks maken het ook mogelijk om een spannende Kahoot quiz te spelen.

Prolongatie TalenT keurmerk A Wij zijn heel trots omdat de Jan Harmenshof na een hernieuwde toetsing opnieuw heeft bewezen aan de top te staan als het gaat om Engels in het primair onderwijs, wij hebben ons TalenT keurmerk A geprolongeerd. Het TalenT keurmerk staat voor de externe toetsing van het Engels dat wordt aangeboden op de basisschool. Dit wordt door vijf hogescholen aangeboden: Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE), Hogeschool de Kempel in Helmond en de Marnix Academie te Utrecht. Om te bekijken of onze school nog steeds op een hoog niveau staat heeft Klaas Hoorn namens de Marnix Pabo de Jan Harmenshof  geauditeerd. Hij heeft gekeken naar wat de school allemaal doet om het Engelse lesniveau A te kunnen behouden. 

Met het behalen van het TalenT keurmerk A  is het bewijs geleverd dat de Jan Harmenshof onveranderlijk de Engelse taal aanbiedt op het allerhoogst niveau voor basisscholen. We hebben dit heugelijke feit gevierd op 5 december Naast de ingelijste oorkonde was er voor het onderwijsteam en alle leerlingen een heerlijke chocoladeletter. Uiteraard de letter A.

OBS Jan Harmenshof is nu de eerste school in Nederland die een prolongatie van het A keurmerk heeft gerealiseerd. Doel van het TalenT keurmerk is om scholen te begeleiden naar het vormgeven en borgen van goed vroeg vreemde talen onderwijs (vvto) en daarmee het bereiken van een leerlingniveau dat aanzienlijk hoger ligt dan bij het reguliere Engels in het basisonderwijs in groep 7 en 8.

Om de kunnen beoordelen of onze school nog steeds de hoge standaard heeft, is gekeken naar ons protocol, ons scholingsbeleid, analyses van klassenbezoeken en collegiale consultaties en er zijn lessen geobserveerd. Tot slot is er gesproken met leerlingen, ouders, teamleden en de directie.

In zijn verslag roemt de auditor de motivatie en draagvlak binnen het gehele team, inclusief directie, de professionaliteit van de scholing van leerkrachten, de rijke leeromgeving (zichtbaarheid in de school), sterke groei van internationalisering en de uitdagende werkvormen buiten de lessen om (English afternoons, speaking contest etc). 

Het verslag van Klaas Hoorn is gelezen door een collega van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in Eindhoven. Haar second opinion is dat het zeer terecht is dat het TalenT keurmerk A wederom is uitgereikt.

English Afternoon

Op donderdag 3 oktober is er door de hele school gewerkt aan het thema "travelling around the world". Hiermee werd vast een voorschotje genomen op de komende kinderboekenweek, maar dan in het Engels. Overal werden woordjes en zinnetjes geleerd. Er werden liedjes gezongen en de kleuters maakten daar prachtige collages van allerlei voertuigen over. In groep 4 werden de kleuren en de voertuigen geoefend met een kwartetspel. Verder werden er in de bovenbouw de landen en nationaliteiten aangeleerd en deze kennis werd in eigen gemaakte landen kwartetten en memory spellen verwerkt.  Al dit moois kunt u op onze kijkavond op 17 oktober komen bewonderen. Hier alvast een impressie van een gezellige creatieve middag.       

 


Nieuwe Engelse boeken

Er zijn weer veel mooie Engelse boeken in onze Engelse bibliotheek bijgekomen. De leerlingen kunnen weer naar harte lust lezen om hun Engels naar een next level te krijgen. Ook voor de kleuters zijn er prachtige nieuwe Engelse prentenboeken.

    

 

 

eTwinning school Tijdens het pleinfeest werd de talentenshow even onderbroken voor de uitreiking van een prijs die we gewonnen hebben. De Jan Harmenshof is officieel eTwinning school geworden. We kregen een mooi bordje en een vlag. Volgend jaar gaan we weer een project  starten. Dit keer over water en plastic soep. Het pleinfeest is daar misschien wel een eerste stap naar, we willen immers allemaal ons “hoofd boven water kunnen houden”. Een schoon milieu en dus ook de onderwaterwereld is voor ons allen erg belangrijk.

C:\Users\EVeldhorst\Pictures\pleinfeest bordje.jpg         C:\Users\EVeldhorst\Pictures\20190630_153641pleinfeest.jpg

Anglia Examens Afgelopen april hebben alle leerlingen van de groepen 6 en 8 het Anglia examen gemaakt. Zij zijn hierbij getoetst op hun spreek-, luister-, lees,- en schrijfvaardigheden. Al het werk is in Engeland nagekeken en beoordeeld en we kunnen nu met trots melden dat alle leerlingen met 'flying colours' zijn geslaagd.

4 leerlingen niveau Junior

17 leerlingen niveau Primary

14 leerlingen niveau Preliminary (A1)

1  leerlingen niveau Elementary (A2)

6 leerlingen Pre-intermediate (A2+)

2 leerlingen Intermediate (B1)

Elk jaar laten de leerlingen ons weer verbaasd staan over het prachtige niveau dat zij bereiken. De leerlingen van groep 8 gaan met een stevige basis en zelfs een voorsprong naar het VO.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl