Leerlingenraad

Op de Jan Harmenshof hebben we al een aantal jaren een leerlingenraad.
Onze leerlingenraad bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen uit groep 6, 7 en 8, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
Het voordeel van een leerlingenraad is, dat leerlingen op die manier een kans hebben om ideeën en knelpunten op een goede manier met de directie te delen.

Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen.

Door middel van de leerlingenraad leren kinderen zich uit drukken en raken zij bekwaam in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden.
Sociale vaardigheden (zelfvertrouwen, communicatie, samenwerking, inlevend vermogen, initiatief nemen, problemen oplossen, verantwoordelijkheid dragen en nemen) worden in de praktijk geoefend. Dit alles hangt direct samen met actief burgerschap.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT