Hoe wordt deze raad gevormd?

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kiezen leerlingen uit groep 6, 4 leerlingen uit groep 7 die zich bij de ervaren leden uit groep 8 voegen. Zij vormen dan samen de leerlingenraad.
In het volgende schooljaar kiezen wederom leerlingen uit groep 6, 4 leerlingen uit groep 7 en blijven de 4 ervaren leden uit groep 8 lid.
Zo nemen er steeds 4 nieuwe en 4 ervaren leden plaats in de leerlingenraad.

De gekozen raad kiest ieder schooljaar een voorzitter en een secretaris. Een penningmeester hoeft niet te worden gekozen, omdat de raad geen eigen budget heeft. Tevens kiest de raad een PR lid.

De leerlingen van de raad worden, vóór het eerste overleg, door de directeur en / of leerkrachtgeleding van de school uitvoerig geïnstrueerd over hun taken en verantwoordelijkheden.
De directeur woont ook de eerste vergadering bij.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT