Hoe wordt deze raad gevormd?

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar worden uit de aanmeldingen 2 leerlingen uit groep 7 en 2 leerlingen uit groep 6 gekozen. Deze  4 leerlingen voegen zich bij de ervaren leden uit groep 8. Zij vormen dan samen de leerlingenraad.

In het volgende schooljaar worden wederom 2 leerlingen uit groep 6 gekozen en blijven de 4 ervaren leden uit groep 7 en 8  lid.

Zo zitten  er steeds 2 nieuwe en 4 ervaren leden in de leerlingenraad.


De gekozen raad kiest ieder schooljaar een voorzitter en een secretaris. Een penningmeester hoeft niet te worden gekozen, omdat de raad geen eigen budget heeft. Tevens kiest de raad een PR lid.

De leerlingen van de raad worden, vóór het eerste overleg, door de directeur en / of leerkrachtgeleding van de school uitvoerig geïnstrueerd over hun taken en verantwoordelijkheden.
De directeur woont ook de eerste vergadering bij.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT