Overgang voortgezet onderwijs

Hier kunt lezen hoe wij vorm geven aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Dit alles is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs) www.swvbepo.nl onder het tabje POVO.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een doorstroomtoets maken. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De Jan Harmenshof zal in het schooljaar 2023-2024 voor het eerst de doorstroomtoets gaan afnemen. Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT