Taken van de VO school

12 mei 2024: Vaststellen van het toelatingsbesluit van de VO school
Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het PO, SO
Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school
Mei 2024: De VO scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de PO-school
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
Mei 2024: Indien een VO school overweegt een leerling niet toe te laten communiceert zij dit met de ouders en de PO school. Na overleg met het PO neemt het VO het toelatingsbesluit
Eind mei 2024: VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO school
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
Juni 2024: Kennismakingsdag/informatiemiddag op scholen voor VO
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT