Taken van de school

Wettelijk moeten basisscholen vóór 24 maart het overdrachtsdossier met passend schooladvies doorgeven aan het VO middels het digitale overdrachtsinstrument LDOS.
Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs
Het advies is niet onderhandelbaar, omdat het een (school)advies betreft
De school zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid
De school zorgt voor voorlichting aan de leerlingen d.m.v. gastsprekers en het bezoeken van scholen
De school informeert conform de BOVO procedure de betreffende school voor
voortgezet onderwijs. www.swvbepo.nl
De school doet haar uiterste best om op basis van argumenten het advies om
te zetten in een plaatsing.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving. De school is daarvoor nooit verantwoordelijk. De reguliere aanmeldingsweek voor het VO is van 25 tot 31 maart. Ouders leveren zelf relevante test/onderzoeksresultaten aan.
De school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen inzien en dat eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen.

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT