Verantwoordelijkheden ouders

De ouders laten zich informeren over de procedure en de organisatie van het voortgezet onderwijs.
De ouders oriënteren zich op een geschikte school op basis van het voorlopig en het definitieve advies.
De ouders nemen de inschrijvingstermijnen in acht die in de BOVO procedures staan
vermeld, deze procedure is te vinden op de site van BEPO www.swvbepo.nl.
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving op een school op basis van
het advies, alsmede voor het aanleveren van overige relevante stukken (te denken valt bijv. aan een dyslexieverklaring).
De ouders informeren de school over de daadwerkelijke inschrijving, voordat de
termijn is verstreken. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT