Ziekmelding

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor schooltijd door te gegeven op telefoonnummer: 0345-580291. Graag tussen 8.00 uur en 8.15 uur.  Dit kan ook per mail bij de betreffende leerkracht gemeld worden. In dit geval altijd de directie in de cc meenemen.
U vindt de mailadressen op de groepspagina van de groep.
Als we om 9.00 uur nog geen bericht hebben gekregen, nemen de leerkrachten zelf contact met u op.
Ook is het voor de school belangrijk te weten naar welk opvangadres kinderen kunnen, wanneer zij onder schooltijd ziek worden en de ouders/verzorgers niet thuis zijn.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT